Szponzoráció

Szponzorációs tevékenységAz E.ON Hungária vállalatcsoport – lehetőségeihez mérten - évről-évre felvállalja a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. A támogatásokról és szponzorációs együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények és anyagi lehetőségeink alakítottak ki. Együttműködéseinkben – többek között a jelen gazdasági helyzet szabta keretek miatt – előnyben részesítjük a hosszú távú, több éve sikeresen működő partnerségeket. Ezekről a baloldali menüpontban tájékozódhat.

Emellett időről-időre lehetőségünk nyílik néhány újabb partnerség elindítására. A vállaltcsoportunkhoz beérkező megkeresésekről negyedévente egy több lépcsős, külső szakértőkből és vállalati döntéshozókból álló szponzorációs bizottság dönt.
Minden a szponzor@eon.hu e-mail címre benyújtott pályázatot feldolgozunk, és az E.ON CR stratégájában megfogalmazott szempontok alapján döntünk arról, hogy a pályázatot továbbítjuk-e a külső bírálói szakértői fórumnak - ezt a szerepet a civil szervezet egyik legjobb ismerője a Magyar Adományozói Forum látja el .
A Magyar Adományozói Fórum szakértői felveszik a kapcsolatot a pályázókkal és egy adatlap kitöltésére kérik őket.  A határidőre visszaküldött adatlapok információi alapján készítik elő az úgynevezett javaslati listájukat, melyből az E.ON vezetőiből álló Adományozási Bizottság választja ki a támogatandó kezdeményezéseket, civil szervezeteket.

2016 hatodik ciklusában támogatást nyert szervezetek:

 • Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány
  Támogatás: 500.000 Ft
  Az Alapítvány célja a székhelyéhez tartozó beiskolázási körzet területén élő gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben cselekedni kívánók összefogása, a lehetőségek bővítése annak érdekében, hogy felnőtt korban tisztességes felnőtthöz méltóan illeszkedhessenek be a társadalomba. A programban egészségnapon való részvétellel, családi túrákkal, szülők akadémiájával segítik a résztvevőket.
 • Goethe Intézet Budapest
  Támogatás: 400.000 Ft
  Nemzetközi vitaverseny szervezése középiskolások számára. Valamennyi felkészítő tanár és tanuló (összesen kb. 500 fő) részére szemléletmód váltást, horizontbővülést eredményez a vitás kérdésekkel való elmélyült foglalkozás. Eközben idegen nyelvi és kommunikációs kompetenciájuk fejlődik, internetes kutatási készségük javul, érvelési és prezentációs technikáik jelentős mértékben gyarapodnak.
 • Jövőbarát Alapítvány
  Támogatás: 500.000 Ft
  Az alapítvány célja, hogy az óbudai rászoruló gyerekek a klubhelyiségben, védett környezetben töltsék el szabadidejüket egészségmegőrző, kulturális, fejlesztő, sikerélményekkel teli programokon keresztül.

Amennyiben az általunk támogatott területek ismeretében úgy gondolja, az Ön által ajánlott együttműködés számot tarthat érdeklődésünkre, kérjük, küldje el programja leírását a szponzor@eon.hu email címre.

2017-ben összesen hat pályázati időszakot írunk ki. A pályázati határidőig beérkező  szponzor igényeket feldolgozzuk, és az E.ON CR stratégiája által támogatható célokat megfogalmazó pályázatokat tovább küldjük az E.ON Adományozási Bizottságának. Az egy projektre eső támogatási összeg felső határa 1.500.000 Ft.

A 2017. évi pályázati ciklus határidők:
     - 2016. december 31.
     - 2017. február 15.
     - 2017. április 11.
     - 2017. június 13.
     - 2017. augusztus 15.
     - 2017. október 10.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a pályázati határidőt követően a 5-6 hét szükséges a teljes körű  bírálatra, a támogatandó projektek kiválasztására. Ezért olyan témákkal pályázzanak, melyek megvalósulása a fenti pályázati időszakot követően lesz esedékes.


Az E.ON támogatási csapata