Szponzoráció

Szponzorációs tevékenységAz E.ON Hungária vállalatcsoport – lehetőségeihez mérten - évről-évre felvállalja a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. A támogatásokról és szponzorációs együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények és anyagi lehetőségeink alakítottak ki. Együttműködéseinkben – többek között a jelen gazdasági helyzet szabta keretek miatt – előnyben részesítjük a hosszú távú, több éve sikeresen működő partnerségeket. Ezekről a baloldali menüpontban tájékozódhat.

Emellett időről-időre lehetőségünk nyílik néhány újabb partnerség elindítására. A vállaltcsoportunkhoz beérkező megkeresésekről negyedévente egy több lépcsős, külső szakértőkből és vállalati döntéshozókból álló szponzorációs bizottság dönt.
Minden a szponzor@eon.hu e-mail címre benyújtott pályázatot feldolgozunk, és az E.ON CR stratégájában megfogalmazott szempontok alapján döntünk arról, hogy a pályázatot továbbítjuk-e a külső bírálói szakértői fórumnak - ezt a szerepet a civil szervezet egyik legjobb ismerője a Magyar Adományozói Forum látja el .
A Magyar Adományozói Fórum szakértői felveszik a kapcsolatot a pályázókkal és egy adatlap kitöltésére kérik őket.  A határidőre visszaküldött adatlapok információi alapján készítik elő az úgynevezett javaslati listájukat, melyből az E.ON vezetőiből álló Adományozási Bizottság választja ki a támogatandó kezdeményezéseket, civil szervezeteket.

2017 első ciklusában támogatást nyert szervezetek:

 • Reáltanoda Alapítvány
  7th session of Budapest International Model of United Nations (BIMUN) – ENSZ Diákkonferencia

  A program keretében középiskolás és egyetemista diákok a világ minden tájáról összegyűlnek, és az ENSZ üléseinek mintájára, különböző országok diplomatáiként együtt próbálnak megoldást találni a világ aktuális problémáira. A konferencián a diákok egyedülálló tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodnak, amiket későbbi karrierjük során sokféleképpen tudnak kamatoztatni.
  Támogatás: 500.000 Ft
 • Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány
  Fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő program

  A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány alapvető küldetése a felnőtté váló fiatalok problémáinak megelőzése, a korosztályi önsegítés képességének fejlesztése, ifjúságsegítő, egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása.
  A Kapocs működési szisztémája szerint a szervezet hosszútávra meghatározó törekvése, hogy a segítő feladatok meghatározó részét az érintett fiatalok bevonásával gyakorlatilag önkéntes szerepre vállalkozó fiatalok végezzék, akik segítő tevékenysége, összhangban az alapítói szándékokkal, döntően a korosztályi problémák megelőzésére, a problémák korai felismerésére, illetőleg a lehetséges alternatívák feltárására irányuljanak.
  Támogatás: 500.000 Ft

Amennyiben az általunk támogatott területek ismeretében úgy gondolja, az Ön által ajánlott együttműködés számot tarthat érdeklődésünkre, kérjük, küldje el programja leírását a szponzor@eon.hu email címre.

2017-ben összesen hat pályázati időszakot írunk ki. A pályázati határidőig beérkező  szponzor igényeket feldolgozzuk, és az E.ON CR stratégiája által támogatható célokat megfogalmazó pályázatokat tovább küldjük az E.ON Adományozási Bizottságának. Az egy projektre eső támogatási összeg felső határa 1.500.000 Ft.

A 2017. évi pályázati ciklus határidők:
     - 2016. december 31.
     - 2017. február 15.
     - 2017. április 11.
     - 2017. június 13.
     - 2017. augusztus 15.
     - 2017. október 10.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a pályázati határidőt követően a 5-6 hét szükséges a teljes körű  bírálatra, a támogatandó projektek kiválasztására. Ezért olyan témákkal pályázzanak, melyek megvalósulása a fenti pályázati időszakot követően lesz esedékes.


Az E.ON támogatási csapata