Szponzoráció

Szponzorációs tevékenységAz E.ON Hungária vállalatcsoport – lehetőségeihez mérten - évről-évre felvállalja a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. A támogatásokról és szponzorációs együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények és anyagi lehetőségeink alakítottak ki. Együttműködéseinkben – többek között a jelen gazdasági helyzet szabta keretek miatt – előnyben részesítjük a hosszú távú, több éve sikeresen működő partnerségeket. Ezekről a baloldali menüpontban tájékozódhat.

Emellett időről-időre lehetőségünk nyílik néhány újabb partnerség elindítására. A vállaltcsoportunkhoz beérkező megkeresésekről negyedévente egy több lépcsős, külső szakértőkből és vállalati döntéshozókból álló szponzorációs bizottság dönt.
Minden a szponzor@eon.hu e-mail címre benyújtott pályázatot feldolgozunk, és az E.ON CR stratégájában megfogalmazott szempontok alapján döntünk arról, hogy a pályázatot továbbítjuk-e a külső bírálói szakértői fórumnak - ezt a szerepet a civil szervezet egyik legjobb ismerője a Magyar Adományozói Forum látja el .
A Magyar Adományozói Fórum szakértői felveszik a kapcsolatot a pályázókkal és egy adatlap kitöltésére kérik őket.  A határidőre visszaküldött adatlapok információi alapján készítik elő az úgynevezett javaslati listájukat, melyből az E.ON vezetőiből álló Adományozási Bizottság választja ki a támogatandó kezdeményezéseket, civil szervezeteket.

2017 negyedik ciklusában támogatást nyert szervezetek:

MŰ-HELY LÍCEUM ALAPÍTVÁNY

Gyémánt Program - Alkotónapok atipikus tehetséges gyermekeknek

A szervezet régóta működő alapítvány, mely a FURI (ún. zűrös helyzetű, atipikus tehetségű, átütő tehetségű) gyermekek/fiatalok számára (3-26 éves korig) olyan harmonikus környezetet kíván teremteni és fenntartani, amelyben saját lehetőségeik kibontakoztatása mellett érettségi és/vagy szakmai végzettséghez juthatnak, miközben megalapozhatják későbbi karrierútjukat. 

Támogatás: 300.000 Ft

Studium Generale Alapítvány

Ingyenes intenzív érettségi felkészítő Tavaszi Tábor 2018

Az egy hetes budapesti Tavaszi Tábor célcsoportja a végzős középiskolások, kiemelt figyelmet fordítva a szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalokra. Az évközi oktatáson részt vevő diákok közül nagyjából 150 fő vehet majd részt a táborban, őket tehetségük és a szombati szemináriumok tanúsított aktivitásuk, szorgalmuk alapján választják ki. A Szabó Kálmán Tehetségprogramból is részt vehetnek a táborban a legkiemelkedőbb diákok. A tábor végén megírt próbaérettségi vizsgán átlagosan 15-20% javulás figyelhető meg a tanév elején írthoz képest. Emellett közel 97%-kat veszik fel valamely felsőoktatási intézménybe.

Támogatás: 500.000 Ft

Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért

Budapesti Tábor            

A tábor keretei között a vidéki gyerekek és a budapesti fiatalok összeismertetése történik meg csapatépítő játékok és társasjátékok segítségével.  A gyerekek nagy része nem járt még a fővárosban, vagy csak a szervezet programjának köszönhetően néhány óra erejéig. Fontosnak tartják, hogy megismerjék a fővárosunkat és azon keresztül fejlődjön az identitásuk, tapasztalati úton megismerjék történelmünk néhány momentumát, szélesedjen a látókörük.

Támogatás: 250.000 Ft

Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért

Zugolyközi mese habbal - súlyos és halmozottan sérültek gyerekek nyári tábora

Az alapítvány célja Rákosmentén és agglomerációjában élő sajátos nevelési igényű, azok közül is elsősorban a súlyos és halmozottan sérült, a jelen oktatási rendszerbe nem integrálható gyermekek komplex fejlesztésének és teljes körű nappali ellátásának biztosítása.

A tábor a hétköznapokból kiszakítva változatos élményekhez,  más helyzetbe való beilleszkedéshez, alkalmazkodáshoz segíti az akadályozottsággal élőket és ép testvéreiket, ezzel erősödik az egymáshoz való viszonyuk.

Támogatás: 250.000 Ft

Amennyiben az általunk támogatott területek ismeretében úgy gondolja, az Ön által ajánlott együttműködés számot tarthat érdeklődésünkre, kérjük, küldje el programja leírását a szponzor@eon.hu email címre.

2017-ben összesen hat pályázati időszakot írunk ki. A pályázati határidőig beérkező  szponzor igényeket feldolgozzuk, és az E.ON CR stratégiája által támogatható célokat megfogalmazó pályázatokat tovább küldjük az E.ON Adományozási Bizottságának. Az egy projektre eső támogatási összeg felső határa 1.500.000 Ft.
Újrapályázó jelentkező esetén a támogatás folytonossága nem biztosított, minden esetben önállóan kerül megítélésre a beküldött pályázat.

A 2017. évi pályázati ciklus határidők:
     - 2016. december 31.
     - 2017. február 15.
     - 2017. április 11.
     - 2017. június 13.
     - 2017. augusztus 15.
     - 2017. október 10.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a pályázati határidőt követően a 5-6 hét szükséges a teljes körű  bírálatra, a támogatandó projektek kiválasztására. Ezért olyan témákkal pályázzanak, melyek megvalósulása a fenti pályázati időszakot követően lesz esedékes.


Az E.ON támogatási csapata