Piaci felelősségünk

Energiaszolgáltatóként kötelességünk biztosítani, hogy megfelelő mennyiségű áram és gáz álljon rendelkezésre. Az ellátás biztonsága és megbízhatósága kiemelkedően fontos számunkra. Többmilliárd forintos befektetésekkel, új energiaforrások kiaknázásával és egy sokoldalú energiamix fenntartásával biztosítjuk, hogy az energia hosszú távon, megbízhatóan hozzáférhető maradjon.

Az ellátás biztonsága
Magyarországon az energiahordozók beszerzésekor nincs más megoldás, mint a kockázatok diverzifikációja. Végtére is Magyarország, ahogy egész Európa sem, nem tud meglenni energia-import nélkül. Ezért a következő három megközelítést kell egy időben alkalmaznunk, hogy biztosítsuk a folytonos ellátást és felülemelkedjünk a piac kihívásain:

  • Sokoldalú energiamix biztosítása
  • Az előállító országokkal való együttműködés erősítése és új lehetőségek kiaknázása
  • A keresleti oldal energiahatékonyságának megnövelése

Az ellátás megbízhatósága
A természet erőinek kivételes megnyilvánulásaival szemben, mint pl. a villámcsapás vagy hurrikán, amelyek kihatással vannak az energiaellátásra, gyorsan kell reagálnunk. Hatékony hibaelhárító rendszerünk lehetővé teszi, hogy a hiányosságokat gyorsan orvosoljuk és ügyfeleink energiaellátását helyreállítsuk.

Ügyfélorientáció
Az ügyfélorientáció az E.ON-identitás kulcsfontosságú eleme. Szeretnénk tudni, mire vágynak ügyfeleink, hogy még jobban eleget tudjunk tenni szükségleteiknek. Az E.ON Magyarországon több, mint hárommillió ügyfelet szolgál ki. Ügyfélkapcsolati központunk kifejlesztette és bevezette a Dinamikus Erőforrás tervezés és Management rendszerét ezzel növelve az ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságát.

Az E.ON Hungária csoport ügyfélszolgálati tevékenysége az utóbbi három évben jelentősen javult. Ezt igazolja a Magyar Energia Hivatal (MEH) évente elkészített fogyasztói elégedettségi vizsgálata is, amelyből kiderült, hogy a cégcsoport minden vizsgált területen javította tevékenységét.

Számlabefogadás rendje
Az E.ON Hungária vállalatcsoport tagjai anyagra vagy szolgáltatásra vonatkozóan 2012. szeptember 1-től hivatalos megrendelést kizárólag a E.ON vállalatirányítási rendszerében (SAP) elkészített megrendelési formán adhatnak ki.

Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek:

  • az érintett szállító a vállalatcsoporttal kötött érvényes keretszerződése ettől eltérő megrendelési formát határoz meg
  • a megrendelés az itt található listában található témakörre vonatkozik
  • az üzemzavar elhárítással kapcsolatos tevékenységek köre, amelyek esetében a hivatalos megrendelést legkésőbb öt munkanapon belül eljuttatjuk az érintett Partnernek

A Kapcsolódó fájlokban a számlabefogadásra vonatkozó egyéb fontos információt is talál.

Beszállítók kiválasztása
Piaci felelősségünkAz E.ON Hungária vállalatcsoporton belül kiemelt figyelmet fordítunk a beszállítóinkra és egyenrangú partneri kapcsolatot ajánlunk. A beszállítok kiválasztása az alábbi módokon történhet:

- E.ON SE szinten EU versenytörvények alapján
- E.ON Hungária vállalatcsoport szintű pályáztatással
- Közbeszerzési eljárással, amennyiben a beszerzés a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. Tv. rendelkezései alapján közbeszerzési
eljárási kötelezettség alá esik

Az ügyféligények magas szintű kielégítése érdekében cél az, hogy csak olyan beszállítókkal dolgozzunk együtt, amelyek társaságaink műszaki, gazdasági , minőségügyi és etikai követelményrendszerének maradéktalanul megfelelnek.

Ennek érdekében az E.ON beszállítói előminősítést folytat mindazon terméket szállító, vagy szolgáltatást nyújtó partnereink esetében, akik tevékenységük révén jelentős hatással bírnak az áram- és gázszolgáltatás minőségére, a villamos- és gázhálózatok és elosztóberendezések üzemeltetési színvonalára az ügyfélkapcsolatok milyenségére, valamint a vállalatok költséggazdálkodására.

A Kbt. hatálya alá eső beszerzések esetében a Társaság korábbi előminősítése hatályát veszti, a Kbt. szabályai maradéktalan érvényesülése biztosítandó.

Az előminősítési eljárás során – csakúgy, mint a beszerzés teljes folyamatában – általános és követendő az egyenlő elbánás és versenysemlegesség alapelve, mely alapján a Társaság diszkriminációmentesen köteles eljárni, összhangban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseivel.

A beszállítókkal való együttműködésünk kereteit az E.ON Hungária Csoport Általános Beszerzési Feltételei határozzák meg, mely elérhető a csatolt dokumentumoknál.