Cégtörténet

Az E.ON Hungária Zrt. Magyarország vezető energiaszolgáltatója. Áramhálózat társaságai a Dunántúlon és a Tiszántúlon szolgáltatnak villamos energiát, gázhálózati társaságai a Dunántúlon működnek. A cégcsoport közel két és félmillió ügyfelet lát el villamos energiával, és több mint fél millió ügyfeléhez juttatja el a gázt 15 megyében. A cégcsoport e mellett számos, 100 MW alatti, korszerű és környezetkímélő erőművet is működtet az országban. A vállalat jelentős szereplője a hazai hő piacnak is, számos város és vállalat hőszolgáltatójaként és partnereként.

Az E.ON 1995 óta van jelen Magyarországon jogelődjein keresztül, 2000 óta pedig E.ON néven az E.ON Hungária Zrt. fogja össze tulajdonosként az E.ON tevékenységét Magyarországon, többek között az áram nagykereskedés terén, valamint az áram- és gáz végfelhasználók felé való szolgáltatásban. A vállalat a hazai energiaszektor privatizációja során részesedést szerzett három áramszolgáltató társaságban, a Dél-dunántúli -, a Tiszántúli - és az Észak-dunántúli Áramszolgáltatóban, továbbá a gázszolgáltatók közül a Közép-dunántúli -, majd a Dél-dunántúli Gázszolgáltatóban.

Az EU direktíváknak megfelelően, valamint az energia piac teljes megnyitására és a piaci versenyre készülve az E.ON Hungária csoport tevékenységét és szervezeti struktúráját a jövő piaci környezetéhez és követelményeihez igazítottan átalakította. A stratégiai feladatok megtartása mellett a cégcsoport tevékenységét új társaságokba szervezte át, melyek a csoport operatív feladatait látják el. A cégstruktúra modernizálásával megteremtődtek a hatékonyabb és magasabb minőségű szolgáltatások kialakításának alapfeltételei. Az E.ON Hungária Zrt. a továbbiakban társaságai tevékenységének további összehangolását, a minőségi szolgáltatás feltételeinek megteremtését tekinti fő feladatának.

Történeti áttekintés:

2010
Az E.ON Hungária Zrt. 3 áramhálózati és 2 gázhálózati társasága egységes virtuális társasággá alakult, növelve ezáltal a működési hatékonyságot.

2009
Az E.ON Hungária Zrt. platformvállalatként az összes magyarországi E.ON vállalat képviseletét ellátja a külső kapcsolattartási rendszerekben. Elkészült a Zsanai Földgáztároló 600 millió köbméteres bővítése.

2008
Elkezdődött a gönyűi erőmű építése, valamint a Zsanai Földgáztároló bővítése.

2007
Az E.ON Hungária Zrt. a hatékonyabb működés kialakítása és a villamos energia- és gáz piac liberalizációjára való felkészülés jegyében 2007. február elsejével átalakította vállalati struktúráját. Az E.ON Hungária Zrt. két új leányvállalatot hozott létre, az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-t és az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.-t, amelyek a Magyar Energia Hivatal engedélye alapján szolgáltatásokat nyújtanak az E.ON Hungária Zrt. tulajdonában lévő valamennyi villamos és gáz energia szolgáltató vállalat számára.

2006
Az E.ON Hungária Zrt. további 49,92%-os részvénycsomagot szerzett a Dél-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaságban, ezáltal az eredetileg fennálló részesedését 50,02%-ról 99,94%-ra növelte. Az E.ON Hungária Zrt. 50%-os részesedést szerzett a zágrábi székhelyű Croppn d.o.o, energiaiparban tevékenykedő holding és eszköztársaságban.

2005
Áprilisban az E.ON Hungária Rt. többségi tulajdonrészt szerzett két érdekeltségbe tartozó gázszolgáltató vállalatban, a KÖGÁZ Rt.-ben (70,88%) és a DDGÁZ Rt.-ben (50,02%). Világszínvonalú, 83%-os hatásfokkal üzemelő, 6 MW-os erőművet avatott Sopronban május 3-án az E.ON Hungária csoport. Az 1,2 milliárd forintos beruházás nagymértékben hozzájárul Sopron hatékony és biztonságos hőellátásához. Hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá Nyíregyháza Önkormányzata és az E.ON Hungária a város hosszú távú távhő-ellátásáról. Ennek érdekében Nyíregyházán világszínvonalú hatásfokkal üzemelő erőmű építését kezdte meg az E.ON csoport, mintegy 11 milliárd forint értékben. A 49 MW teljesítményű erőműnek a város számára termelt hőmennyisége minimum 910 TJ/év. Az erőművet 2007-ben helyezik üzembe és kapcsolják be az ellátási hálózatba.

2004
2004. január 1-én megalakult az E.ON Szolgáltató Kft., tevékenysége az E.ON Hungária csoporthoz tartozó ingatlanok és gépjárművek üzemeltetésre terjed ki. A Magyar Energiahivatal hozzájárulásával az E.ON Hungária Rt. megszerezte a DDGÁZ Rt. részvénypakettjének 49,82%-át. Az E.ON Hungária Rt. áramszolgáltató cégei a 2004 ápripsában lezajlott közgyűléseiken elfogadták a társaságok új cégneveit., melynek alapján 2004. júpus 1-től a Titász, az Édász és a Dédász cégek nevei E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató, E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató és E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt –re változtak. Az E.ON Hungária az áram- és gázhálózat szolgáltatási szintjének további korszerűsítése érdekében tőkeemelést hajtott végre 250 millió euró értékben, amely összeget teljes egészében a hálózatainak fejlesztésére fordították.

Az E.ON nyert a MÁV Rt. 13 nagyfeszültségű vontatási állomásának áramellátására kiírt közbeszerzési pályázatán. Októberben sikeresen tanúsítatta az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerét az E.ON Hungária és három áramszolgáltató társasága. Sikeres beüzemelést követően október 19-től teljes kapacitással üzemel az E.ON Hungária érdekeltségi körébe tartozó, hárommilliárdos beruházás keretében megépített Debreceni Gázmotoros Erőmű. Nyilvános vételi ajánlatot követően az E.ON Hungária 100%-os tulajdonosává vált a három áramszolgáltató társaságának.

2003
A csoport az ország egyik legnagyobb szolgáltatójává nőtte ki magát és feliratkozhatott Magyarország tíz legnagyobb vállalata közé. A villamosenergia-piac január 1-i megnyitása után a vállalatcsoport először bizonyíthatott versenykörnyezetben. 2003 év elején kezdte meg működését az E.ON EÜT Erőmű Üzemeltető Kft., amely a csoporthoz tartozó erőművek üzemeltetését koncentráltan és nagyobb hatékonysággal látja el. Az E.ON Hungária Csoport, a MOL Csoport és a szlovákiai ZSE Együttműködési megállapodást írt alá a MOL Csoport villamos energia ellátásáról.

2002
Az E.ON Hungária Rt. 2002. február 19-én többségi tulajdont szerzett a kecskeméti székhelyű Energo-Holding Kft-ben. Októberben a magyar Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását adta az E.ON Hungária Rt.-nek, hogy többségi részesedést szerezzen az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaságban. Az EDF 27,7%-os részvénypakettjének megszerzése és a nyílvános vételi ajánlat lezárása után az E.ON Hungária a társaság 89,14%-os részvénycsomagjának tulajdonosává vált.

Decemberben az E.ON Hungária leányvállalata, az ÉDÁSZ üzembe állította Mosonszolnokon a két, egyenként 600 kW teljesítményű, közüzemi hálózatba kapcsolt szélerőművét, melyek évente összesen 2,4 milpó kWh energiát termelnek. A Budapesti Cégbíróság 2002. december 6-án hivatalosan bejegyezte az E.ON Energiakereskedő Kft.-t, mint a 2003-ban induló árampiaci verseny szereplőjét. A cég az E.ON Hungária Rt. 100%-os leányvállalata, és fontos szerepe volt abban, hogy a nagyfogyasztók számára megnyíló árampiacon valódi verseny alakuljon ki. A vállalat megalakulásának kezdeteitől fogva vezető szerepet töltött be az áram-versenypiacon.

2001
Augusztus 28-án helyezték üzembe az ország első, közcélú hálózatba kapcsolt szélerőművét Kulcson. A 600 kW teljesítményű erőmű évente 1,2 millió kWh, kb. 750 háztartás számára elegendő villamosenergiát termel. Az E.ON Hungária október 31-én felavatta Debrecenben az ország legkorszerűbb, 95 MW villamos- és 90 MW-os hőteljesítményű kombinált ciklusú erőművét.

2000
Európa legnagyobb magántulajdonú villamosenergia szolgáltató vállalata jött létre július 13-án a Bayernwerk AG és a PreussenElektra egyesülésével Németországban. Az új müncheni székhelyű cég, az E.ON Energie AG. A Bayernwerk Hungária Rt. az egyesülés következtében október 12-től E.ON Hungária néven folytatja működését.

1998
A Bayernwerk Hungária Rt. többségi tulajdont szerezett a Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.-ben. A DÉDÁSZ, ÉDÁSZ és TITÁSZ részvények bevezetésre kerültek a budapesti tőzsdére.

1997
A Bayernwerk AG megalapította magyarországi leányvállalatát, az E.ON Hungária Rt. jogelődjét a Bayernwerk Hungária Rt.-t.

1995
A németországi Bayernwerk AG az energetikai piac privatizációja során részesedést szerzett a Dél-dunántúli -, a Tiszántúli - és az Észak-dunántúli Áramszolgáltatóban, továbbá a gázszolgáltatók közül a Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt.-ban.